Koripalloliiton koulutuskalenteri vuodelle 2010 julkaistu

11.12.2009 Suomen Koripalloliiton valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kalenteri vuodelle 2010 on julkaistu. Liiton koulutuksessa sisällöt pysyvät entisellään, mutta koulutusjärjestelmää on selkiytetty siirtymällä kokonaisiin tasotutkintoihin aiempien erillisten kurssien sijaan. Samalla liitto haluaa tarjota valmentajille ja ohjaajille selkeän koulutuksenpolun. Uutta ovat myös tasotutkintojen näyttökokeet.

Tasotutkintoihin siirryttäessä vanhat kurssien nimet (ohjaajan peruskurssi, jatkokurssi 1, jne.) poistuvat käytöstä ja tilalle tulevat kutakin tasotutkinnon kurssia vastaava järjestysnumero.

Muutoksella on pyritty selkiyttämään koulutusjärjestelmää ja muodostamaan selvä koulutuksenpolku. Sisällöllisesti sekä laadullisesti koulutus pysyy yhä totutun raudanlujana ja koulutuksen toteutumisesta vastaavat lasten ja nuorten valmennukseen sekä kasvatukseen erikoistunut Koripalloliiton kouluttajatiimi.

Tasotutkinnoilla kohti prosessioppimista

Tasotutkintoja koulutusjärjestelmässä on kolme:

 • Peruskoulutustaso (I-taso)
 • Juniorivalmentajatutkinto (II-taso)
 • Kansallinen valmentajatutkinto (III-taso)

Varsinaisen tasokoulutuksen lisäksi nuorille, juuri ohjaamista aloitteleville henkilöille järjestetään ns. 0-tason ”Tule ohjaajaksi” -koulutusta lähellä omaa päivittäistä toimintaympäristöä, seuraa. Tasotutkinnot I ja II koostuvat kukin neljästä (4) erillisestä osiosta. Tutkinnon osista kolme (3) on tutkinnon hyväksymisen kannalta pakollisia kursseja ja yksi on vapaasti valittava kurssi.

Tasotutkintoajattelulla pyritään tämän hetkisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen mukaiseen prosessioppimiseen. Perusideana on, että tasotutkinnon aloittava opiskelija suorittaa koko tutkinnon kolme viikonloppukurssia saman/samojen kurssilaisten sekä saman kouluttajan alaisuudessa. Näin oppimisesta muodostuu itseään täydentävä jatkumo. Prosessin etuna on se, että asioihin voidaan palata ja keskeisimpiä sisältöjä kerrata tasotutkinnon edetessä. Kurssien suorittaminen irrallisina, ykisttäisinä viikonloppukoulutuksina on myös edelleen mahdollista.

Koulutuskalenteri 2010 ja koulutusjärjestelmän esittely

Alla linkit Koripalloliiton koulutuskalenteriin 2010 sekä PDF-tiedostona ladattavaan valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen esittelyyn. Alempana koulutustasot ja tasotutkintojen näyttökokeet ovat esiteltynä yksityiskohtaisemmin.

TASO I – koripallon peruskoulutustaso (60h)

Tutkinto suoritetaan 3:ssa pakollisessa sekä 1:ssa vapaasti valittavassa osassa (3 viikonloppua (pe-su) + vapaasti valittava osuus):

1.1. Perustietoa koripallosta ja harjoittelusta (15h)

1.2 . Opettaminen ja taidon oppimisen perusteet koripallossa (15h)

 • perustietoa kasvunohjauksesta sekä koripallon opettamisesta, opetusmalleista ja harjoittelusta

1.3 Fyysisen harjoittelun perusteet (15h)

 • harjoittelun perusperiaatteet, harjoittelun fysiologinen perusta, harjoittelun osa-alueet (voima-, kestävyys- ja nopeusharjoittelu), harjoitusmenetelmät osana koripalloharjoittelua

1.4 Vapaavalintainen osuus (15h)

 • Esim. Nuorisovalmennusseminaari, SLU:n järjestämät teemakoulutukset

I-tason suorituksiin voidaan lukea hyväksi LO-, ja muut pedagogiset tutkinnot. Tutkinnolla opiskelu on mahdollista paikallisella tasolla järjestetyissä koulutuksissa sekä vaihtoehtoisesti kahtena viikonloppuna (2 x pe-su) Suomen Urheiluopistolla. I-tason paikalliset jo sovitut tutkinnot koulutuskalenterissa.

I-tasolla opiskelevia suositellaan toimimaan mahdollisuuksien mukaan apuvalmentajana kokeneemman valmentajan alaisuudessa ja hakeutumaan II-tason koulutukseen kahden vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta

TASO II - juniorivalmentajatutkinto (100h)

Tutkinnolle pääsyvaatimuksena on tason I hyväksytty suorittaminen tai tason I tietojen ja taitojen osoittaminen erikseen näyttökokeessa (ks. näyttökokeet)

Tutkinto suoritetaan 3:ssa pakollisessa sekä 1:ssa vapaasti valittavassa osassa (3 viikonloppua (pe-su) + vapaasti valittava osuus):

2.1. Koripalloilijan fyysinen harjoittelu ja valmennuksen tukitoimet (32h)

 • Tutkinnon osa 2.1 keskittyy fyysisen harjoittelun tietojen ja taitojen syventäminen sekä perustietojen tarjoaminen lihas- ja lääkintähuollosta, valmennuksen seurannasta ja testauksesta, ravinto- ja anti-dopingasioista sekä tietotekniikan ja av-välineiden käytöstä

2.2. Puolustuspelimallit (16h)

2.3. Hyökkäyspelimallit + ohjattu valmentamisen harjoittelu (32h)

 • Tutkinnon osat 2.2. ja 2.3. keskittyvät valmentajan tietotaitojen syventämiseen harjoittelun suunnittelun, vuorovaikutustaitojen, johtamisen, koripallon lajitaitojen, taktiikoiden ja otteluvalmennuksen osalta, painopistealueena lajisisällössä on suomalainen pelitapa

2.4. Vapaavalintainen osuus (20h)

 • Esim. Nuorisovalmennusseminaari, Suomen Valmentajat ry.: seminaarit ja koulutukset

Tutkinnolla opiskellaan Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä. II-tasotutkinnon kurssipäivät tulevat koulutuskalenteriin tammikuussa v.2010

TASO III – kansallinen valmentajatutkinto (HKVT, 15op)

Tutkinnolla käsitellään seuraavia teemoja: valmentajana kehittyminen, johtaminen, henkinen valmennus, taito ja oppiminen, valmennuksen ohjelmointi ja seuranta, koripallon lajianalyysi, urheilijan ura, kilpailutaktiikka sekä laji- ja fyysisen harjoittelun yhdistäminen. Tutkintoon sisältyy kansainvälinen osuus

Tutkinto järjestetään kahden vuoden välein (seuraava HKVT käynnistyy keväällä 2011, hakuohjeet tutkinnolle tammikuussa 2011)

Tutkinnolle valikoidutaan soveltuvuuskokeiden kautta.

Tutkinnon pääopiskelupaikka Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä.

Kaikki tasotutkintojen suorittaneet saavat tutkintotodistuksen hyväksytystä suorituksesta, kun kaikki ko. tutkintoon liittyvät tehtävät ovat hyväksytysti suoritettu. II- ja III-tason tutkinnon suorittaneet saavat myös erillisen, suoritettua tasotutkintoa vastaavan Koripalloliiton Valmentajakortin (Juniorivalmentajakortti ja Kansallinen Valmentajakortti) muistutukseksi hankitusta koulutuksesta.

TASO 0 – ”Tule ohjaajaksi!” –koulutus

Koripalloliiton uutena koulutustuotteena alkavat keväällä ns. 0-tason koulutukset. Koulutukset ovat lyhyitä, yhden illan aikana pidettäviä ohjaajakoulutuksen starttikursseja. Kursseilla toiminta painottuu käytännön tekemiseen ja ohjaamiseen salissa. Koulutuksen sisältö on suunnattu juuri aloitteleville ohjaajille. ”Tule ohjaajaksi!” -koulutuksissa ei ole normaalia 15 v. alaikärajaa, vaan kurssille voi ilmoittautua myös tätä nuoremmat ohjaamisesta kiinnostuneet.

”Tule ohjaajaksi” -koulutuksista tulee lisätietoa koulutussivuille tammikuun aikana. Tämän jälkeen seurat voivat tilata kursseja itsellensä.

Tasotutkintojen näyttökokeet

Tasotutkinnon I ja II sisältöjen (tiedollinen ja taidollinen sisältö) hallinnan voi jatkossa osoittaa näyttökokeella. I-tason tutkinnon 1. näyttökoe tullaan järjestämään huhtikuun aikana 2010. Ilmoittautuminen ja näyttökokeen suorittamisen ohjeet tulevat koulutuksen sivuille helmikuun aikana.

II-tason näyttökoe tullaan järjestämään 1. kerran seuraavan HKVT-kurssin soveltuvuuskokeen yhteydessä keväällä 2011.

Näyttökoe sisältää aina teoriaosuuden ja käytännön valmennusnäytön liittyen tasokoulutuksen sisältöihin ja painoalueisiin

 • Näyttökokeen ottaa vastaan nuorten olympiavalmentajan nimeämät valmentajakouluttajat
 • Näyttökokeen hyväksynnästä päättää valmennuksen ja koulutuksen johtaja sekä nuorten olympiavalmentaja

 
27.2.2019 18:45 Koripalloliitto tiedottaa

II-tason koulutuskokonaisuus käynnistyy maaliskuussa - ilmoittautuminen päättyy 4.3.

Koripalloliitto järjestää II-tason koulutuskokonaisuuden Kisakallion urheiluopistolla Lohjalla. II-tason hyväksytty suorittaminen oikeuttaa Koripalloliiton valmentajalisenssijärjestelmän B-lisenssiin. Ilmoittautuminen maaliskuussa alkavalle kurssille päättyy 4.3.

7.12.2018 13:06 Koulutus

NVS 2019: Seminaarin ohjelma on valmis

Suomen Koripalloliitto ja Kisakallion Urheiluopisto järjestävät yhteisyössä jokavuotisen Nuorisovalmennusseminaarin koripalloperheen kotipesässä Susi Training Centerissä 11. – 12.1.2019. Seminaarin ohjelma on nyt valmis, kun alle 16-vuotiaiden tyttöjen valmennusjohtoa esiintyy lauantain päätteeksi.

16.10.2018 18:51 Valmentajat

HKVT 2019 -kurssille haku käynnistyy tammikuussa

Huippukoripallovalmentajatutkinto (HKVT) on ylin Suomen Koripalloliiton järjestämä valmentajakoulutus. Koulutuksen avaintavoitteena on antaa valmiuksia toimia päävalmentajatehtävissä koripallossa. Kohderyhmänä koulutuksessa on kaikki tavoitteellisesta valmentamisesta sekä kansainvälisestä koripallosta kiinnostuneet koripallovalmentajat.

11.10.2018 14:44 Valmentajat

Lasten valmennuksen erityispiirteet koripallossa-koulutus marraskuussa Kisakalliossa

Koulutus on suunnattu lasten valmennuksessa mukana oleville, jo koulutus- ja valmennustaustaa omaaville valmentajille, jotka haluavat syventää osaamistaan nimenomaan lasten valmentamisessa. Koulutus järjestetään Kisakalliossa 10. - 11.11.2018. Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 5.11.

5.9.2018 11:50 Valmentajat

Minivalmennusseminaari Kisakalliossa 21. - 22.9.2018

Koripalloliitto järjestää 21. - 22.9. ensimmäisen Minivalmennusseminaarin Kisakalliossa, Susi Training Centerissä. Seminaarin ensimmäisiksi esiintyjiksi ovat jo aiemmin lupautuneet Maikku Miettinen, Juha Oikarinen, Petri Selkee, Petka Lehtinen ja Tristan Fay. Nyt esiintyjäkaarti on valmistunut, kun sitä täydentävät Martti Iivonen ja Ville Neva.

7.3.2017 Pohjoinen alue

HKVT 2017 -koulutuksen ilmoittautuminen päättyy 12.3.

Huippukoripallovalmentajatutkinto (HKVT) on ylin Suomen Koripalloliiton järjestämä valmentajakoulutus. Koulutuksen avaintavoitteena on antaa valmiuksia toimia päävalmentajatehtävissä koripallossa. Kohderyhmänä koulutuksessa on kaikki tavoitteellisesta valmentamisesta sekä kansainvälisestä koripallosta kiinnostuneet koripallovalmentajat.

20.2.2017 Pohjoinen alue

SUSI All Stars -pelaajakartoituksen ilmoittautuminen alkaa

SUSI All Stars on Koripalloliiton valmennusohjelman, Suden polun, ensimmäinen askelma. Vuosittain järjestettävän SUSI All Stars -leirityksen kautta pelaajat hankkivat ensimmäisiä kokemuksiaan Suden polulla harjoittelemisesta, sen haastetasosta sekä toimintakulttuurista yhdessä ikäluokan muiden pelaajien kanssa. Seuravalmentajien tehtävänä on ilmoittaa Suden polulle pyrkivät pelaajansa SUSI All Star leiritykseen 10.4. mennessä.

23.9.2016 Pohjoinen alue

Nuorisovalmennusseminaarin ensimmäiset esiintyjät kiinnitetty – Jyri Lehtonen avaa seminaarin

Suomen Koripalloliitto ja Kisakallion Urheiluopisto järjestävät yhteisyössä jokavuotisen Nuorisovalmennusseminaarin koripalloperheen kotipesässä Susi Training Centerissä 13. – 14.1.2017. Seminaarin ensimmäiset esiintyjät on nyt kiinnitetty ja ilmoittautuminen on avattu.

16.3.2016 11:02 Pohjoinen alue

Tule vapaaehtoiseksi tekemään koripallon suurta kansainvälistä tapahtumaa – 20-vuotiaiden miesten EM-kisat 2016 Helsingissä

20-vuotiaiden miesten koripallon EM-kisat pelataan Helsingissä, Helsingin jäähallissa ja Pasilan urheilutalolla 16.-24.7.2016. Kisaorganisaatio etsii n. 200 vapaaehtoista erilaisiin ottelu- ja tapahtumatoteutuksen tehtäviin. Hakuaikaa on 8.4. saakka.

9.3.2016 20:23 Pohjoinen alue

Nuorten EM-kilpailuiden vapaaehtoisten haku alkaa 16.3.2016

Mitä Sinä teet heinäkuun kaksi viimeistä viikkoa? Nyt sinulla on mahdollisuus kokea kansainvälinen ja korkeatasoinen koripallotapahtuma ja olla itse mukana järjestämässä sitä vapaaehtoisena.

Näytä lisää vastaavia