Koripalloliitto

Suomen Koripalloliiton tarkoituksena on toimia Suomessa koripalloilua järjestävien, yhdistysrekisteriin merkittyjen yhdistysten liittona ja edustaa jäseniään kansainvälisessä koripalloliitossa FIBA:ssa. Koripalloliiton tarkoituksena on myös järjestää monipuolista koripallotoimintaa lajin kaikille harrastajille ja olla osa kansallista liikuntakulttuuriamme.

Tarkoitustaan liitto toteuttaa mm. seuraavin keinoin:

  • järjestämällä kansallista kilpailu-, harrastus- ja koulutustoimintaa koripalloilun kaikilla tasoilla sekä osallistumalla kansainväliseen toimintaan kansainvälisen koripalloliiton jäsenenä,
  • vahvistamalla koripalloilun kilpailu- ja harrastustoiminnassa tarvittavat kilpailu- ja muut säännöt sekä niitä täydentävät säännöt ja ratkaisemalla näitä sääntöjä koskevat erimielisyydet,
  • valvomalla kansainvälisen koripalloliiton asettamien velvoitteiden ja sääntöjen noudattamista Suomessa,
  • julkaisemalla ja kustantamalla koripalloilua käsittelevää aineistoa,
  • valvomalla koripalloilun etuja.